головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка

ПОРЯДОК
забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібникамипроект

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України,

Міністерства фінансів України,

Міністерства економіки

від №

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

Порядок

забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних

навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками


1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність» від 28 квітня 1999 р. № 714, постанов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000 р. № 1717, «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» від 16.11.02 р. № 1748, «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками» від 28.08.03 р. № 1378.

1.2. Учні, учителі системи загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності та студенти, які навчаються за педагогічними спеціальностями у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, заклади освіти при установах кримінально-виконавчої системи забезпечуються підручниками та навчальними посібниками з бібліотечних фондів шкільних підручників і навчальних посібників.

1.3. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей забезпечуються підручниками і навчальними посібниками у першу чергу.

1.4. У навчальних закладах освіти використовуються підручники та навчальні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

1.5. Навчальні заклади недержавної форми власності, фізичні та юридичні особи, які бажають придбати шкільні підручники та навчальні посібники у власність або для подальшого їх передавання до навчального закладу, можуть придбати їх у вільному продажу.

1.6 Шкільні підручники та навчальні посібники бібліотечних фондів використовуються у навчально-виховному процесі не менше п'яти років.2. Замовлення і випуск підручників та навчальних посібників

за кошти Державного бюджету України

 

2.1. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, районні та міські відділи освіти, загальноосвітні і професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, в яких є педагогічні спеціальності, щорічно у квітні — травні проводять аналіз придатних для використання підручників та посібників бібліотечних фондів і порівнюють їх з реальною потребою учнівського, учительського та студентського контингенту, визначаючи потребу в навчальній літературі на наступний навчальний рік.

2.2. Міністерство освіти і науки України щороку після прийняття Закону України «Про бюджет України на поточний рік» надсилає Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій Бланк замовлення підручників і навчальних посібників за рахунок коштів Державного бюджету України до наступного навчального року (додаток 1).

Заповнений Бланк замовлення повертається у Міністерство освіти і науки України через місяць після його отримання.

2.3. При заповненні Бланку необхідно врахувати:

— у зв'язку з проведенням Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників, при замовлені підручників, починаючи з 6 класу, замість автора і назви підручника вказувати назву предмета;

— реальну потребу в підручниках відповідно до 5-річного терміну їх використання та учнівського, учительського, студентського контингенту;

— у рік закладання до бібліотечних фондів навчальна література замовляється з одного предмету на 120 відсотків;

— підручники для дітей з особливими потребами у рік закладання до бібліотечних фондів можуть замовлятися на 160 відсотків учнівського контингенту. Додрук підручників на 20 відсотків дозволяється лише навчальним закладам для дітей з особливими потребами як виняток;

— букварі замовляються один раз у три роки на 110 відсотків.

2.4. На підставі одержаних від органів освіти замовлень та відповідно до виділених із Державного бюджету коштів визначається на відповідний навчальний рік Перелік навчальної літератури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, що може видаватися за державним замовленням, який затверджується колегією Міністерства освіти і науки України .

2.5. Випуск шкільних підручників і навчальних посібників за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється на умовах державного замовлення, визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» від 29 лютого 1996 р. № 266 (із змінами та доповненнями, затвердженими Кабінетом Міністрів України).

Функції державного замовника з бюджетної Програми видання, придбання, доставки та зберігання навчальної літератури делегуються Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України.

2.6. Інститут навчальної літератури Міністерства освіти і науки України, згідно із затвердженим Переліком та передбаченими в Державному бюджеті на поточний рік асигнуваннями, укладає протягом року в міру надходження коштів угоди з видавництвами терміном до 5 місяців на випуск підручників та навчальних посібників для формування бібліотечних фондів шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

2.7. Зазначені в пункті 2.6. цього Порядку угоди є підставою для перерахування коштів із Державного бюджету видавництвам, що беруть участь у виконанні державного замовлення. Кошти перераховуються видавництвам на умовах, визначених чинним законодавством, у розмірах, необхідних для оплати редакційних витрат, закупівлі паперу та інших витратних матеріалів, але не більше 70 відсотків вартості всієї угоди. Остаточний розрахунок за угодою здійснюється після прийняття Інститутом навчальної літератури Міністерства освіти і науки України готової продукції.


3. Розподіл та доставка навчальної літератури

 

3.1. Інститут навчальної літератури Міністерства освіти і науки України згідно з отриманими від видавництв нарядами — повідомленнями укладає Угоди на доставку підручників до обласних управлінь освіти і науки терміном до 1 місяця.

3.2. Зазначені в пункті 3.1. цього Порядку угоди є підставою для перерахування коштів із Державного бюджету відповідним розвізникам. Кошти перераховуються розвізникам на умовах, визначених чинним законодавством, у розмірах не більше 50 відсотків вартості всієї угоди. Остаточний розрахунок за угодою здійснюється після прийняття Інститутом навчальної літератури Міністерства освіти і науки України актів виконаних робіт з відповідною документацією.

3.3. Розподіл виданих підручників на рівні обласних управлінь освіти і науки здійснюється Інститутом навчальної літератури Міністерства освіти і науки України відповідно до Бланку замовлень після отримання від видавництв нарядів-повідомлень. Інформація про розподіл підручників між обласними управліннями освіти і науки розміщується на сайті Інституту навчальної літератури.

3.4. В обласних центрах, містах Києві та Севастополі підручники надходять на адресу місцевих підприємств розвозки, з якими обласні (міські) управління освіти і науки мають угоди на доставку книг до навчальних закладів. Розподіл підручників та навчальних посібників на рівні районних управлінь освіти здійснюється обласними управліннями освіти після отримання накладної від Інституту навчальної літератури на доставку підручників. Розподіл підручників та навчальних посібників безпосередньо між навчальними закладами району здійснюється районними відділами освіти після отримання накладної від обласного (міського) управління освіти і науки на доставку навчальної літератури.

Розподіл записується у документі «Рознарядка» (додаток 2 ).

3.5. Відповідно до укладених угод розрахунки з підприємствами за доставлену навчальну літературу до обласних управлінь освіти і науки здійснює Інститут навчальної літератури , а до навчальних закладів — обласні (міські) управління освіти і науки.

У супровідних документах на доставлені підручники (накладна) чітко зазначаються автор(-и), назва підручника, клас, кількість примірників, що виділені відповідній області, з поміткою «Оплачено Міністерством освіти і науки України», кількість пачок та вартість одного примірника.

3.6. Видані підручники доставляються підприємствами розвозки до книжкових баз обласних центрів, міст Києва та Севастополя упродовж 30 днів. До навчальних закладів підручники доставляються за рахунок коштів місцевих бюджетів упродовж 20 днів.

3.7 Перерозподіл навчальної літератури в межах обласних, районних управлінь освіти і науки, навчальних закладів району можливий лише при наявності розпорядження Міністерства освіти і науки України, обласного, районного чи міського відділів освіти і науки із зазначенням причини (зміна контингенту учнів , відкриття нового навчального закладу та ін.).

3.8 При передачі навчальної літератури із області (району, навчального закладу) в область (район, навчальний заклад) обов'язкове оформлення супровідних документів у двох екземплярах (накладна або акт) , де вказані автор(и), назва підручника, рік видання, кількість примірників, ціна одного примірника.

3.9 До 10 числа поточного місяця підприємства-перевізники звітують перед бухгалтерією Інституту навчальної літератури, обласними та районними управліннями освіти і науки про обсяг виконаних робіт.


В. о. директора

Інституту навчальної літератури

Міністерства освіти і науки України Л.В. Манюк

© Інститут навчальної літератури, 2005.