головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
КАТАЛОГ НАДХОДЖЕНЬ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ27.03.2006:

Блінова Г. Й. Подолання мовленнєвих вад дітей: У 2 ч. — К.: Благовіст, 2005. — Ч. 1. — 272 с.

Климук Л. В. та ін. Трудове навчання. Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням молдовською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 192 с.

Терещук Б. М., Туташинський В. І. Трудове навчання. Техн. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням молдовською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 208 с.

Климук Л. В.та ін. Трудове навчання. Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кя. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням румунською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 192 с.

Климук Л. В. та ін. Трудове навчання: Обслуг. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням угорською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 192 с.

Терещук Б. М, Туташинський В. І. Трудове навчання. Техн. види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів України з навчанням румунською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 208 с.

Бєлкіна Е. В. Образотворче мистецтво: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. шк. — К.: Промінь, 2005. — 207 с.

Довгань В. П. Хіміко-бактеріологічний аналіз: Підручник. — К.: А.С.К., 2005. — 320 с.

Гуржій А. М. та ін. Імпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. — X.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. — 424 с.

Ольховіков О. В., Грицишин О. Б. Основи економіки агропромислового виробництва: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. — К.: Пед. преса, 2005. — 320 с.

Полянський С. К., Коваленко В. М. Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин. — К.: Либідь, 2005. — 504 с.

Ковтюк І. Я. Угорська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. — Чернівці: Букрек, 2005. — 232 с.


06.10.2005:

Мадзігон В. М. Трудове навчання. Технічні види праці. Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Педагогічна думка, 2005. — 112с.

Денисенко Л. І. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Педагогічна думка, 2005. — 176 с.


13.09.2005:

Харахади C. I. Элифбе. 1-инджи сыныф ичюн дерслик. Буквар. Підручник для 1 класу. — Сімферополь, 2005. — 160 с.

Власов В. С., Данилевська О. М. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 200 с.

Криган С. Г. Буквар: Підручник для 1 класу з румунською мовою навчання. — Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2005. — 144 с.

Мерзляк А. Г. та ін. Математика: 5. Підруч. для закл. з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 288 с.

Маноїл Є. М. та ін. Румунська мова. Підручник для 5 класу з румунською мовою навчання. — Чернівці: Технодрук, 2005. — 156 с.

Маноїл Є. М. та ін. Інтегрований курс «Література» (румунська і зарубіжна). Підручн. для 5 класу з румунською мовою навчання. — Чернівці: Технодрук, 2005. — 152 с.

Ярошенко О. Г. Природознавство. 5 кл. Підруч. для закл. з польською мовою навчання. — Львів: Світ, 2005. — 128 с.

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір M. C. Математика: Підручн. для 5 кл. з румун. мовою навч. / Перекл. рум. мовою І. М. Грінчешина. — Львів: Світ, 2005, — 288 с.

Скаб М. В., Скаб M. C. Українська мова: Підручн. для 5 кл. з навчанням румун. мовою. — Львів: Світ, 2005. — 236 с.

Власов В. С., Данилевська О. М. Вступ до історії України: Підруч. для 5 класу з рум. мовою навч. / Перекл. рум. мовою Ш. М. Броаска. — Львів: Світ, 2005. — 200 с.

Королько Н.І. Математика. Підруч. для 2 класу допоміжної школи К.: Благовіст, 2005. — 208 с.: іл.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підруч. для 5-го класу з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 288 с.

Скаб М. В., Скаб M. C. Українська мова: Підручн. для 5 кл. з навчанням молдов. мовою. — Львів: Світ, 2005. — 236 с.


2.08.2005:

Данилевська О., Пометун О. Етика: Підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 192 с.

Ярошенко О.Г. Природознавство: 5: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко, В.І. Баштовий, Т.В. Коршевнюк; За ред. О.Г. Ярошенко. — К.: Генеза, 2005. — 128 с.

Мисан В.О. Вступ до історії України: Підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 184 с.

Власов В.С., Данилевська О.М. Вступ до історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосв. навч. закладів. — К.: Генеза, 2005. — 200 с.


18.07.2005:

Власов В. С. Історія України. Підручник для 8 класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором — К.: Благовіст, 2005. — 336 с.

Кучеренко М. Є. та інші. Загальна біологія: Підручник для 10 кл. спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. — К.: Благовіст, 2005. — 304 с.

Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: У 2-х ч.: Навч. посібник. — К: Літера ЛТД, 2005.

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах / Г. М. Стискін, М. П. Ревнівцев, В. В. Томашенко. М. М. Берізко. — К.: Техніка. 2005. — 512 с.

Малярчук А. Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 104 с.

Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл./ Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. Г. Ковальчук; За заг. ред. Г. Ф. Семенюка. — 2-ге вид. — К.: Освіта, 2005. — 512 с.

Саєнко H. П., Волошевко T. Д. Устаткування підприємств громадського харчування: Підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. — K.: TOB «ЛДЛ», 2005. — 320 с.

Трофимова Є. М. Зошит з природознавства. Людина: Для 9 кл. допоміжної шк. / Є. М. Трофимова. — К.: Богдана, 2005. — 96 с.

Гроза Е. П., Літвінова В. В. Зошит з математики: для 2 кл. спец, загальноосвіт. шк. для дітей зі зниженим слухом. — К.: Богдана, 2005. — 72 с.

Основи охорони праці: Навчальний посібник для професійно-технічних навчальних закладів/Л. Е. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман. — К.: Факт. 2005. — 344 с.

Карапузов Є. К., Соха В. Г., Остапченко Т. Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. — К.: Вища освіта, 2005. — 495 с.

Головчук А. Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов. За ред. А. Ф. Головчука. — К.: Грамота, 2003-2005. Кн. 3: Машини сільськогосподарські. — 2005. — 576 с.

Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред, В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005. — Кн. 1: Історія перукарської справи / І. І. Оболенська, Л. С. Сургай, С. Б. Шевелюк. — 352 с.

Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005. — Кн. 3: Косметологія / І. І. Медвєдєва. — 352 с.

Перукарське мистецтво: Підручник: У 3 кн. / За заг. ред. В. Ф. Орлова. — К.: Грамота, 2005. — Кн. 2: Основи перукарської справи / Н. А. Горбатюк та ін. — 2005. — 576 с.

Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Друга половина XVIII — початок XX ст.: Підруч. для 9 кл. загальноосв. закл. — К.: Генеза, 2005. — 352 с.

Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Част. I / Упоряд. Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк, — 2-ге вид. — К.: Освіта, 2005. — 512 с.

Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу / Уклав Борис Степанишин. — К.: Арт-Освіта, 2005. — 480 с.

Хропко Петро. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — 6-те вид. — К.: Школяр, 2005. — 528 с.

Слоньовська Ольга, Пасічник Євген. Українська література: Підруч. для 7 кл. — К: Арт-Освіта, 2005. — 352 с.

Бураков Ю. В., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. — Вид. 4-те, виправл. та доповн. — К.: Генеза, 2005. — 416 с.

Сидоренко В. К. Токарна і фрезерна справа: Навч. посіб. для 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — К.: Техніка, 2005. — 344 с.

Література XX століття: 11 кл.: Хрестоматія: Навч. посіб. для загальноосв. навч. закладів з рос. мовою навчання / Упоряд.: К. М. Пахарєва, С. П. Щолокова, Н. І. Дорофєєва, Д. М. Веприняк. — 5-те вид., — К., Освіта, 2005. — 655 с.

Литература: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учебных заведений c рус. яз. обуч. — 2-е изд., — К., Освіта, 2005. Ч. 2: Зарубежная литература / М. И. Борецкий, Л. Н. Борецкий, Е. И. Бухарова и др.; под ред. М. И. Борецкого. — 303 c.

Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів з рос. мовою навчання / О. М. Біляєв, М. І. Пентилюк, Л. М. Симоненкова, Т. П. Симоненкова. — К.: ВД "Афон", 2004. — 128 с.

П. Г. Шишенко, Н. В. Муніч. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2005. — 256 с.

Мельничук В. Г. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев’юк. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К-: Навч. книга, 2005. — 351 с.

Кравець Н. П. Літературна читанка: Підручник для 10 кл. допом. шк. — К.: Богдана, 2004. — 176 с.

Гроза Е. П., Літвінова В. В. Математика: Підруч. для 2 кл. спец. загальноосв. школи для дітей зі зниженим слухом. — К.: Богдана, 2005. — 176 с.

Терещук Б. М. Трудове навчання: Навч. посіб. для 10 класу спеціальної загальноосвітньої школи. (Технічні види праці) / Б.М. Терещук, В. І. Туташинський. За ред. Г.М. Несен. — К.: Благовіст, 2005. — 128 с.

Ульянова T. K. Російська мова: Підруч. для 7 кл. допом. шк. з рос. мовою навчання. — К.: Богдана, 2005. — 200 с.

Криган С. Г., Сергійчук Ю. П. Українська мова. Усний курс: Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. — Чернівці: Букрек. 2004. — 144 с.

Дробот Л. С., Михайлочко М. І. Географія: підручн. для 6 кл. допом. шк. — К.: «Проза», 2004. — 192 с.

О. М. Топузов, Л. В. Тименко. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Зодіак-ЕКО, 2005. — 208 с.

Полянський П. Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 288 с.

Основи здоров’я: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2004. — 143 с.

Основи здоров’я: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2004. — 143 с.

Бібік H. M. Основи здоров’я: Підруч. для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням польською мовою. / H. M. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 144 с.

Бібік Н. М. Основи здоров’я: Підручник для 3 класу початкових загальноосвітніх шкіл України з польськ. мовою навчання. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 112 с.

Лобова О. В. Музика. Підруч. для 3 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад румунською мовою Ш. М. Броаска, M. C. Лютика.— Львів: «Світ», 2005. — 144 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польськ. мовою. — Львів.: Світ, 2005. — 144 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. почат. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навчальний посібник з трудового навч. для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Пер. з укр. — Чернівці: Букрек. 2004. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібник з трудового навч. для 1 кл. почат. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підручник з трудового навч. для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Пер. з укр. — Чернівці: Букрек, 2004. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстровиті руки: Підруч. з трудового навч. для З кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч. посібн. з трудового навч. для 1 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України з польською мовою навчання. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польськ. мовою. — Львів.: Світ, 2005. — 144 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 2 кп. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 3 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

Лобова О. В. Музика. Підруч. для 4 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад Ш. М. Броаска. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 2 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад румунською мовою С. С. Гочу. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

Тименко В. П. Художня праця: Підруч. для 4 кл. загальноосвіт. шкіл. — К.: Промінь, 2004. — 143 с.

Ярошенко О. А., Басіна А. В. English Weekly: Підруч. для 2 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч, англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005. — Ч. 1 — 128 с.

Ярошенко О. А., Басіна А. В. English Weekly: Підруч. для 2 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови; У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005. — Ч. 2 — 128 с.

Басіна А.В., Ярошенко О. А. English Weekly: Підруч. для 3 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005. — Ч. 1 — 128 c.

Басіна А. В., Ярошенко О. А. English Weekly: Підруч. для 3 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005. — Ч. 2 — 128 c.


1.12.2004: Олійник О. Українська мова : Підручн. для 8 кл. серед. шк. — К. : Вікторія, 2004. — 288 с.


15.11.2004: Бевз Г. П. та ін. Геометрія: Підручник для 7-9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. — 2-ге вид., змін. і доповн. — К.: Вежа, 2004. — 312 с.:іл.


22.10.2004: Звиняцьковський В. Зарубіжна література: Підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2004. - 352 с.: іл.


© Інститут навчальної літератури, 2005.