головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ


1. Загальні положення


1.1. Науково-методичний відділ (надалі Відділ) є структурним підрозділом

Інституту навчальної літератури (надалі Інституту) Міністерства освіти і науки України.


1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Інститутом, статутом Інституту та цим Положенням.


1.3.Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора Інституту.


1.4. Планування роботи здійснюється відповідно до завдань, що покладені на Відділ, координується з планами роботи Інституту та Міністерства освіти і науки України і затверджується заступником директора Інституту.
2.Основні завдання та функції Відділу


2.1.Головними завданнями Відділу є впровадження сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом розробки концептуальних положень підготовки підручників та навчальних посібників для окремих типів освіти. Підготовка відповідних методичних розробок.


2.2. З метою реалізації основних завдань Відділ виконує такі функції:


2.2.1. Аналітичний огляд освітніх систем, їх стану та перспектив розвитку, досягнень світових освітніх систем.


2.2.2.Впровадження сучасних педагогічних технологій та стандартів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України.

2.2.3.Організація розробки концептуальних положень щодо підготовки підручників та навчальних посібників окремих типів освіти.


2.2.4.Організація підготовки відповідних методичних розробок та проведення науково-методичної експертизи для надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України.


2.2.5. Участь у роботі симпозіумів, конференцій, семінарів з проблем створення підручників.


2.2.6. Формування інформаційного банку даних з питань створення підручників.


2.2.7. Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки України.


2.2.8.Підготовка науково-методичних матеріалів для педагогічної преси, радіо, телебачення, фахових журналів з проблем розробки та видання підручників та навчальних посібників, методичних розробок для окремих типів освіти.
3. Структура Відділу


3.1. Структура, штати Відділу та посадові обов’язки затверджуються в установленому порядку.


3.2. Відповідно до штатного розкладу та завдань Відділ має таку структуру:


- завідувач відділу;

- науковий співробітник;

- технік 1 категорії.
4. Функціональні обов’язки працівників Відділу


Михайленко К.П.- в.о. завідувача відділу, веде питання науково-методичного забезпечення підручниками, навчальними посібниками та методичними розробками ЗНЗ усіх типів освіти.

Згідно Статуту Інституту здійснює керівництво роботою відділу:

- відповідає за виконання в зазначені терміни покладених на працівників відділу завдань;

- організовує і координує:

- науково-методичну діяльність відділу; науково-дослідницьку роботу з проблем розробки та видання навчальної літератури;

- звітує про виконання планових завдань Інституту, покладених на відділ, щомісячно та в кінці поточного року;

- репрезентує Відділ в усіх заходах Інституту, державних та громадських установах;

- подає на розгляд керівництву Інституту пропозиції щодо заохочення та матеріального стимулювання співробітників відділу, які зробили вагомий внесок у діяльність Інституту.


Давидбекова С.Є.- технік І категорії.

Технік організовує свою діяльність згідно функціональних обов’язків:

- відповідає за стан та роботу комп’ютерів відділу;

- друкує інформацію щодо стану та проблем забезпечення ЗНЗ підручниками і навчальними посібниками, методичними розробками, підготовлену співробітниками відділу до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Міністерству освіти і науки України;

- працює у контакті із працівниками Інституту навчальної літератури;

- здійснює контроль та реєстрацію листів, проектів наказів, підготовлених співробітниками відділу;

- відповідає за ведення Табеля звіту використання робочого часу та підрахування заробітку співробітників.В.о. завідувача відділу Михайленко К.П.© Інститут навчальної літератури, 2005.