головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


1. Загальні положення


1.1. Науково методичний відділ (надалі Відділ) є структурним підрозділом інституту навчальної літератури (надалі інституту) Міністерства освіти і науки України.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України "про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, інституту, статутом Інституту та цим Положенням.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора Інституту.

1.4. Планування роботи здійснюється відповідно до завдань, що покладені на Відділ, координується з планами роботи Інституту та Міністерства освіти і науки України затверджується заступником директора інституту.
2. Основні завдання ті функції Відділу:


2.1. Головними завданнями Відділу є інформаційне забезпечення діяльності підрозділів Інституту; вивчення та впровадження методів електронного створення та розповсюдження навчальних підручників, посібників та програм; підготовка видань наукового доробку Інституту.

2.2. З метою реалізації основних завдань Відділ виконує такі функції:

2.2.1. Створення інформаційної мережі між відділами Інституту для забезпечення працівникам вільного доступу до необхідної інформації;

2.2.2. Створення спільної структурованої бази даних, що дає можливість організувати, зберігати, обробляти та відшукувати потрібну інформацію в базі даних.

2.2.3. Систематичне оновлення бази даних, відслідковування нової інформації, оперативне внесення змін до СУБД.

2.2.4. Збереження інформації, синхронізація даних.

2.2.5. Керування обліковими записами користувачів і їх правами доступу до інформації;

2.2.6. Створення сайту Інституту і систематичне його оновлення (структура і напрями роботи Інституту, аналітичний огляд стану створення і розробки державних комплектів навчальної літератури, розповсюдження підручників, навчальних посібників і програм).

2.2.7. Підготовка науково-методичних матеріалів для педагогічної преси, фахових журналів.

© Інститут навчальної літератури, 2005.