головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАТАЛОГІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ


І. Загальне положення


1.1. Відділ каталогізації бібліотечних фондів є структурним підрозділом Інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України.


1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Національною доктриною розвитку освіти в Україні", наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та Інституту навчальної літератури (ІНЛ), статутом ІНЛ і цим Положенням.


1.3. Відділ співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Науково-Методичним центром вищої, середньої, професійно-технічної освіти, науково-методичним центром організації розробки та впровадження засобів навчання МОН України, обласними, районними відділами освіти навчальними закладами, іншими відділами ІНЛ.


1.4. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора ІНЛ та забезпечує виконання його наказів і розпоряджень.


1.5. Планування роботи здійснюється відповідно завдань, що покладені на відділ, координується з планами роботи ІНЛ та Міністерства освіти і науки України і цим Положенням.

ІІ. Завдання і функції відділу


2.1. Формування Відомостей про забезпечення підручниками та навчальними посібниками загальноосвітніх навчальних закладів України та обласних управлінь світи і науки.


2.2. Збір відомостей про учнівські контингенти та формування уточнених таблиць контингентів по обласним управлінням освіти і науки.


2.3. Аналіз бланків замовлень на навчальну літературу за рахунок кошті державного бюджету.


2.4. Розробка "Рознарядок" на доставку навчальної літератури до обласних книжкових баз на підставі:

- наряду - повідомлення видавництв;

- контингенти учнів;

- замовлень на навчальну літературу;

- відомостей про забезпечення підручниками та навчальними посібниками ЗНЗ обласних управлінь освіти і науки.


2.5. Здійснення контролю за своєчасним надходженням до управлінь освіти і науки навчальної літератури, направленої згідно "Рознарядки".


2.6. Аналіз та узагальнення інформації про одержані підручники та навчальні посібники обласними управліннями освіти і науки.


2.7. Виділення навчальної літератури із резервного фонду МОН України згідно розпоряджень МОН, ІНЛ, листів, запитів народних депутатів України, громадян та ін.


2.8. Підготовка довідково-інформаційних матеріалів з питань формування бібліотечних фонді підручників та забезпечення ними загальноосвітніх навчальних закладів.


2.9. проведення з працівниками закладів освіти областей. районів нарад, семінарів з питань книгозабезпечення.


2.10. Прийняття участі та підготовка навчальної літератури до тематичних виставок.


2.11. Проведення виїздів до областей з метою перевірки питань доставки, умов зберігання розподілу та розвезення підручників до навчальних закладів освіти.


2.12. Підготовка відповідей на листи і заяви органів і установ освіти, народних депутатів, громадян.


2.13. Участь у проведенні семінарів з питань видання навчальної літератури.


2.14. Підготовка аналітичних матеріалів для розгляду на колегіях Міністерства освіти і науки з питань книгозабезпечення.


2.15. Участь у розробці нормативно-правових документів з питань видання навчальної літератури.
ІІІ. Структура відділу


3.1. структура, штати відділу та посадові обов'язки затверджуються в установленому порядку.


3.2. Відповідно до штатного розкладу та завдань, відділ має таку структуру:


Завідуючий відділом -1

Методист вищої категорії -9

Провідний спеціаліст -1
© Інститут навчальної літератури, 2005.