головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка

ЛИСТ
Про замовлення підручників і посібників на 2006/2007 навчальний рік

Міністру освіти Автономної

Республіки Крим, начальникам

управлінь освіти і науки обласних,

Київської і Севастопольської та міських держадміністрацій


Про замовлення

підручників і посібників

на 2006/2007 навчальний рік


Інститут навчальної літератури надсилає Бланк замовлення підручників та навчальних посібників на 2006/2007 навчальний рік (далі Бланк).

Бланк замовлення розроблено для вивчення потреби та рейтингу використання навчальної літератури.

 Підручник Буквар включено до Бланку з метою вивчення реальної потреби (придатні роки до використання з 2004 року). До Бланку увійшли підручники для 1 класу, 5-річний термін використання яких закінчився. Підручники для 1-го класу замовляються на 120% від контингенту учнів.

У зв’язку з проведенням Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 6-го класу навчальних закладів системи загальної середньої освіти до Бланку замовлення включено тільки перелік навчальних предметів. Перелік підручників, що стануть переможцями конкурсу, буде надіслано додатково після оголошення результатів конкурсу. Підручники для учнів 6 класу дванадцятирічної школи замовляються на 120% від контингенту, не враховуючи у бібліотечних фондах наявності попередніх видань для одинадцятирічної школи.

 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками» від 23.08.03 р. №1378 випуск нових підручників для 9- 10 класів одинадцятирічної школи припинено. До Бланку включені підручники та навчальні посібники, починаючи з 9 класу, додаткове друкування яких буде здійснюватись відповідно до виділених коштів в обсязі не більше ніж 20 відсотків.

 Потреба у підручнику, призначеному для використання в декількох класах, виставляється на всі класи у першому зазначеному (наприклад: якщо підручник для 10-11 класів, то потребу для всіх класів слід вказати в 10 класі). При формуванні Бланку необхідно обов’язково заповнити кожну графу і об’єктивно показати кількісний показник наявності підручників і посібників у бібфондах. Будь-які зміни у таблиці не допустимі, додаткову інформацію про замовлення вказати окремо в кінці Бланку.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин включено підручники, які у попередні роки для них не друкувалися.

Підручники з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовами навчання, а також з мовами навчання національних меншин замовляються на всі контингенти відповідного класу, вказуючи цю потребу в розділі для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, окремо першу мову  і другу.

 Загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, замовляють підручники на 160% від контингенту, якщо у попередні роки підручники для них не друкувались. Обласним управлінням освіти необхідно врахувати у Бланку контингенти дітей, які навчаються вдома.

Обласним управлінням освіти необхідно врахувати у Бланку замовлення підручників для загальноосвітніх навчальних закладів освіти при установах кримінально - виконавчої системи, якщо такі розташовані на території області (спільний наказ МОН України та Державного департаменту з питань виконання покарань «Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально - виконавчої системи» від 01.03.2002 р. №154/55 із змінами від 07.10.2003 р. №742/210).

При замовлені врахувати підручники для учителів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, що надають повну середню освіту, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і органів виконавчої влади, а також студентів вищих педагогічних закладів І-ІV рівня акредитації, що готують педагогічні кадри. Державні вищі навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та інших центральних органів виконавчої влади замовляють відповідно до потреби підручники і посібники в органах освіти за місцем розташування і забезпечуються ними за рахунок коштів Державного бюджету (спільний наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.12.1999р. №442/311/155 «Про затвердження Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно- технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками», (додаток 1).

Бланк замовлення надсилається пізніше в зв’язку з організацією проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 6 класу, розробкою нового Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та після затвердження Державного бюджету України.

Бланк замовлення підручників і посібників на 2006/2007 навчальний рік з відповідними реквізитами, підписаний керівництвом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій і скріплений печаткою, надіслати до 1 лютого 2006 року Інституту навчальної літератури (04053 м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 5) на паперових та електронних носіях.


Додаток: Бланк замовлення навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (№ 1), Бланк замовлення підручників і навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів (№ 2).В.о. директора

Інституту навчальної літератури Л.В. Манюк

© Інститут навчальної літератури, 2005.